Historie
Wiik fjellsprenging ble startet i 1984 av Harald Wiik. Han hadde da lang og omfattende erfaring fra fjellarbeid i Bodø firmaet Mur og Betong. Det var stor etterspørsel etter sprengningsbaser på denne tiden, så det absolutt rett tidspunkt å starte opp eget firma på. Nåværende eier , Rolf Wiik, deltok i arbeidet i skoleferiene.Den første riggen var en tobommet luftdrevet Atlas Copco 302 med en stor Ama kompressor på slep. Dette var rimelig, men tungvindt utstyr, så dette ble ganske raskt utbyttet med en helhydraulisk rigg.Det ble også investert i biltransportabel kompressor for handboring av mindre jobber.Utover 80 tallet økte det på med arbeid og Rolf begynnte i full jobb fra sommeren 1986. Han var da ferdig utdannet landbruksmekaniker, noe som er greit å ha når man driver eget.
I 1989 kom krakket og Rolf flyttet til Sverige og fikk seg jobb som gruvearbeider. I mellomtiden var det ganske stille, men Harald klarte likevel å holde hjulene i gang. i 1991 startet det opp en stor utbygging ved Bodø Hovedflystasjon, og firmaet kom seg heldigvis inn der. I 1992 kom Rolf tilbake og firmaet ble igjen slagkraftig for større jobber, bl.a. sprenging av grøft for ny oljeledning Bodø Hovedflystasjon, utbygging av Valnesfjord Helsesportsenter, og Finneid Nærmiljøsenter. Imidlertid ble det en bølgedal i 1996 igjen, og Rolf fikk seg jobb som sprengningsbas i firma Arnfinn Jelstad(nå Grunnfjell). Etter 2 år der gikk veien videre til Vann og avløpseksjonen ved Bodø Komune. Harald drev i mellomtiden firmaet videre, nå med hjelp av sin yngste sønn, Johnny. Etter en fallulykke ble det vanskelig for Harald å fortsette, og spørsmålet om et generasjonsskifte kom opp. Etter en lang tenkeprosess, tok Rolf over sommeren 2002, og har siden drevet på med sin bror Johnny som ansatt. Harald er fremdeles aktiv, men fungerer nå som rådgiver og konsulent!