Hva vi gjør
Sprenging av små og store tomter, grøftesprenging, spretting av stein, grunnboring.

Spesialiteter
Forsiktig sprenging helt inntil hus, Utkiling av fjell med hydrauliske kiler(kjellere o.l), bolting og fjellsikring.